Ondernemingen maken steeds meer gebruik van leasing

In het eerste semester van 2019 werden voor 2,8 miljard EUR aan bedrijfsmiddelen en voertuigen geleased, dat is 5,5 % meer dan in het eerste halfjaar van 2018. Daarnaast werden ook nog voor 0,3 miljard onroerende leasingcontracten afgesloten. De stijging van de leasingproductie kwam er niettegenstaande het ondernemersvertrouwen afneemt ingevolge een aantal onzekerheden : de handelsconflicten, de vrees voor een harde Brexit, het politieke klimaat in België.

 

Het totaal uitstaand volume roerende en onroerende leasingcontracten bereikte midden 2019 een nieuw hoogtepunt van 16,7 miljard, wat 6,8 % meer was dan een jaar eerder.

 

Bovenstaande evoluties worden hieronder grafisch weergegeven.