Ondernemingen blijven gebruik maken van leasing, ondanks minder gunstig economisch klimaat

Tijdens de eerste 9 maanden van 2019 werden voor 4,1 miljard EUR aan bedrijfsmiddelen en voertuigen geleased, dat is 4,2 % meer dan in dezelfde periode van 2018. Daarnaast werden ook nog voor 0,5 miljard onroerende leasingcontracten afgesloten. De stijging van de leasingproductie kwam er niettegenstaande de geopolitieke factoren de voorbije maanden negatief wogen op het ondernemingsklimaat en de investeringsbereidheid van ondernemingen bezwaarden.

 

Het totaal uitstaand volume roerende en onroerende leasingcontracten bereikte eind september 2019 een nieuw hoogtepunt van 16,8 miljard, wat 6 % meer was dan een jaar eerder.

 

Bovenstaande evoluties worden hieronder grafisch weergegeven.