Overdracht aankoopoptie bij BTW onroerende leasing

16 januari 2017

Onroerende leasingcontracten voor nieuwe gebouwen vallen binnen het toepassingsgebied van de BTW. Dit is een uitzondering op de gewone onroerende verhuur die vrijgesteld is van BTW, waardoor de BTW op de investering niet kan worden gerecupereerd. In dit kader is er recente rechtspraak te noteren: het arrest toont aan dat het erg belangrijk is de voorwaarden van het KB 30 strikt na te leven en dat gebeurtenissen in de loop van het contract een belangrijk financieel impact kunnen hebben. 

Lees meer

2nd Conference on Fighting Fraud in the Leasing Industry

3 november 2016

Leaseurope is pleased to invite you to register to its second dedicated conference on Fighting Fraud in the Leasing Industry on 15 November 2016 in Brussels.

Lees meer

Leasingmarkt boomt in eerste semester 2016

30 juni 2016

De Belgische Leasingvereniging noteerde voor wat de totale leasingproductie - roerende en onroerende leasing samengenomen – betreft in het eerste halfjaar van 2016 maar liefst een stijging van 37,1 % ten opzichte van hetzelfde semester van 2015. Daarmee groeide de totale productie tijdens de eerste 6 maand van 2016 aan tot meer dan 3 miljard EUR. Een cijfer dat laat vermoeden dat het recordniveau qua productie van voor de crisis dit jaar ruimschoots overschreden zal worden.

Lees meer

Eén op vier Belgische bedrijven maakt gebruik van leasing

22 april 2016

Sinds leasing een 50-tal jaar geleden werd geïntroduceerd op de Belgische markt, is het een courante financieringsvorm geworden. Belgische bedrijven kiezen voornamelijk voor leasing wegens de vlotte beschikbaarheid. Met de alsmaar strakkere regelgeving die wordt opgelegd aan de banken, zou die populariteit nog wel eens verder kunnen stijgen (uit Trends, december 2015). 

Lees meer