Nieuw effectief lid, Olinn Belgium

6 april 2021

De Belgische Leasing Vereniging verwelkomt haar nieuwste effectief lid, Olinn Belgium.

Olinn Groupe is een Europese groep van professioneel apparatuurbeheer en -diensten die voorstander zijn van een verantwoorde aanpak. Met het historische hoofdkantoor in Nancy, heeft Olinn Groupe nu een vijftiental kantoren en ongeveer 200 mensen in dienst.

Lees meer

Interestaftrekbeperking : uitzondering voor leasingmaatschappijen geschrapt

26 januari 2021

Op 30 maart 2018 had de ministerraad het amendement goedgekeurd dat voorzag in een carve-out voor leasing- en factoringmaatschappijen voor wat betreft de interestaftrekbeperking zoals voorzien in de ATAD richtlijn (RICHTLIJN (EU) 2016/1164 VAN DE RAAD van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt).

Lees meer

FEBELFIN ACADEMY BIEDT NIEUW OPLEIDINGSAANBOD LEASING AAN

15 december 2020

Febelfin Academy biedt samen met de BLV in het voorjaar van 2021 nieuwe opleidingen aan 'Introductie tot de leasingwereld' en 'Certified Leasing Professional Traject'. Verruim uw kennis en schrijf u in.

Lees meer

Minder nieuwe leasingcontracten door coronacrisis

8 oktober 2020

Minder nieuwe leasingcontracten door coronacrisis

 

De leasingproductie lag in het eerste semester van 2020 12,5 % lager dan in hetzelfde semester van 2019. De roerende leasingproductie daalde met 13,6 %; de onroerende leasingproductie (op basis van de ondertekening van het contract) met 1,6 %.

Lees meer