Identificatieformulier uiteindelijke begunstigden

Art. 23 van de ‘Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ bepaalt dat de onderworpen entiteiten de uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënten en de uiteindelijke begunstigde(n) van de lasthebbers dienen te identificeren. Die identificatie kan gebeuren op basis van de verklaringen resp. voor vennootschappen en voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen die de BLV in overleg met de FOD Economie heeft opgesteld. U vindt deze verklaringen rechtsboven terug.